Tag Archives: IDBI Recruitment 2023

IDBI Recruitment 2023: IDBI બેંકમા 600 જગ્યાઓ પર ભરતી, છેલ્લી તારીખ ૨૮ ફેબ્રુઆરી

IDBI Recruitment 2023: તાજેતર માં IDBI બેંક દ્વારા આસીસ્ટંટ મેનેજરની જગ્યાઓ પર નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતીમાં કુલ 600 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે આ ભરતીમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ના પદ પર ખાલી પડેલ જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે,ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા ઓફીસીયલ ભરતી નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરીને નીચે જણાવેલ ભરતીને લગતી માહિતી અને સુચનાઓનો કાળજીપૂર્વક… Read More »