આજનો દિન વિશેષ Daily Din Vishesh

આજનુ દિન વિશેષ: Daily Din Vishesh દરરોજ આ પોસ્ટમાં દરરોજના દિન વિશેષ Din vishesh ની માહિતી મુકવામાં આવશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો, શિક્ષકો વગેરે માટે આજનો દિન મહિમા ઉપયોગી છે. જે નવુ નવુ જાણવા ઉપયોગી છે. શાળાના પ્રાર્થના કાર્યક્રમ માટે આજનું દિન વિશેષ શાળામા દરરોજ યોજાતા પ્રાર્થના કાર્યક્રમ માટે દિન વિશેષની વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપવા માટે Aajno Din… Read More »

PM YASASVI PM યસસ્વિ શિષ્યવૃતિ યોજના ૨૦૨૨

PM યસસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022PM યસસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના ૨૦૨૨ : PM YASASVI scholarship 2022 ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા PM યસસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ વર્ષ 2022-23ની પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. PM યસસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ શિષ્યવૃતિ આપવામાં આવે છે. PM યસસ્વી શિષ્યવૃત્તિ યોજના જેનો લાભ અન્ય પછાત વર્ગ (OBC), આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ… Read More »

JNV Admission class 9 :જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ 2023-24

JNV Admission calss 9 admission form 2022 નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ 2023-24: જવાહર નવોદય વિદ્યાલય વર્ષ 2023-24 માટે ધોરણ 9 (નવ)મા ખાલી પડેલી જગ્યાઓ માટે નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. ઓનલાઈન અરજી હાલ શરૂ છે. જે મિત્રો અરજી કરવા માંગતા હોય તેઓ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને અરજી કરી શકશે. નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ 2023-24… Read More »

જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો એક જ મિનિટમાં

જન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો એક જ મિનિટમાંજન્મ તારીખ નાખો અને ઉંમર જાણો : Age calculator Online હાલના સમયમાં સૌથી વધુ પૂછાતો સવાલ એટલે તમારી ઉંમર કેટલી? જવાબ આપવા માટે આપે જન્મ તારીખ થી આજના દિવસ સુધી ગણતરી કરવી પડે છે. હાલમાં અમુક પધ્ધતિ પણ છે જે તમે તમારી ઉંમર ગણવામાં મદદ કરે છે જેથી તમે તરત… Read More »

Driving License form online @parivahan.gov.in

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ @parivahan.gov.in September 4, 2022 ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ: સમગ્ર ભારતમાં કાયદેસર વાહન ચલાવવા માટે વ્યક્તિ પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવું જરૂરી છે.વ્યક્તિએ સૌ પ્રથમ લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવું પડે છે. ત્યારબાદ તે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવી શકે છે. ગુજરાત RTO દ્વારા મોટર અધિનિયમ,1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જારી કરવામાં આવે છે. લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવ્યા પછી તે… Read More »

Top 10 Famous Scientists of the  India in a 2022.

Top 10 Famous Scientists of the  India in a 2022. Whether it was a Aryabhatta’s introduction of the idea of the  numbers in a ancient times are Famous Scientists or in the practice of the  Ayurveda, science has always been an a important aspect of the  Indian culture. In today’s globe, India may be a considered to the … Read More »

3 D Printing in the Pharmaceutical Industry: Technology and Future.

What is a 3 D Printing of the  Drugs? Three-dimensional (3 D) printing of the drugs uses computer-aided designs to the manufacture individualized pharmaceutical drug in a products. The 3 D printing (3 DP) technology is  a already being used in the pharmaceutical field to the manufacture 3 D printed customized a prosthetic s, surgical implants, medical devices… Read More »

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022 મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022 : રાજ્યના ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમો પ્રવેશ મેળવવા માંગતા તેજસ્વી અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દીના ઘડતર માટે આર્થિક સહાય તેમજ અન્ય સવલતો સમાન ધોરણે મળી રહે તે હેતુથી શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬થી મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. અરજી કરતા પહેલા ઓફિશિયલ સાઈટ પર જઈને મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના… Read More »

ગુજરાત ઓનલાઈન નકશા ૨૦૨૨ તાલુકા જિલ્લા ગામના નકશા

ગુજરાત ઓનલાઈન નકશા ૨૦૨૨ તાલુકા જિલ્લા ગામના નકશા ગુજરાત ઓનલાઈન નકશો : ઓનલાઈન નકશો ગુજરાત આખા ગામનો નકશો તમારા ઉપકરણ પર પૃથ્વી નકશા ઉપગ્રહ વડે સમગ્ર વિશ્વનું અન્વેષણ કરો રૂટ દિશા અને જીપીએસ નેવિગેશન સાથે સ્પષ્ટ જીપીએસ નકશા જીવંત પૃથ્વી નકશા શેરી દૃશ્ય જુઓ . ઓનલાઈન નકશો ગુજરાત આખા ગામનો નકશો ગુજરાત ઓનલાઈન નકશો જીપીએસ સેટેલાઇટ વ્યુ સાથે… Read More »

PSE SSE Scholarship EXAM 2022

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022 પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022: રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (SEB), ગાંધીનગરે PSE (પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) અને SSE (માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ) માટે સૂચના બહાર પાડી છે. લાયક ઉમેદવારો 22મી ઓગસ્ટથી 06મી સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે ઉલ્લેખિત… Read More »