જાહેર રજા લીસ્ટ 2023 / બેંક રજા લીસ્ટ 2023 / સેવ કરી લો આ લીસ્ટ,બેંક ક્યારે બંધ રહેશે ?

By | January 9, 2023

જાહેર રજા લીસ્ટ 2023 : ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજા લિસ્ટ 2023 : 2022 વર્ષ પૂરું થતા જ 2023 આવી જાય ત્યારે દરેક ક્ષેત્રનાં લોકો સૌપ્રથમ આવનારા વર્ષમા જાહેર રજાઓ કેટલી કેટલી છે તે લીસ્ટ ચેક કરે છે. 2023 માં આવતા તમામ તહેવારો ને ધ્યાનમાં રાખી ને ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર રજાઓ, મરજિયાત રજાઓ અને બેંક માટે રજાઓ નું લિસ્ટ ડીક્લેર કરવામાં આવ્યું છે. અહીં આપેલ જાહેર રજાઓ,મરજીયાત રજા ઓ અને બેંકો માટે ની રજાઓ 2023 ની યાદી pdf ફાઈલમાં આપવામાં આવી છે. list of holiday 2023

ગુજરાત સરકારની જાહેર રજા લિસ્ટ 2023

  • જાહેર રજા લીસ્ટ ૨૦૨૩
  • મરજિયાત રજા લીસ્ટ ૨૦૨૩
  • બેંક રજા લીસ્ટ ૨૦૨૩
જાહેર રજા લીસ્ટ 2023
જાહેર રજા લીસ્ટ 2023

ગુજરાત સરકારનુ મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2023

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર રજાની સાથે મરજીયાત રજા લીસ્ટ પણ ડીક્લેર કરવામા આવે છે. મરજીયાત રજાના દિવશે કોઇ કચેરી કે શાળાઓમા રજા હોતી નથી પરંતુ આ મરજીયાત રજાના લીસ્ટ માથી કર્મચારી આખા વર્ષ મા કોઇ પણ ૨(બે) રજા વાપરી શકે છે.

આ પણ વાંચો: સાળંગપુર લાઇવ દર્શન | સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિર લાઈવ દર્શન, અહીંયાથી કરો લાઇવ દર્શન

ગુજરાત બેંકની રજાઓ 2023

જાહેર રજાઓ 2023: ગુજરાત (ભારત) 2023 ની સત્તાવાર જાહેર રજાઓ, બેંક રજાઓ, સરકારી રજાઓ, બિન-કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય રજાઓ અને ક્ષેત્રીય રજાઓની સૂચિ ધરાવે છે. ગુજરાત સરકારને વર્ષ 2023 દરમિયાન રાજ્યની સરકારી કચેરીઓ માટે નીચેના દિવસો જાહેર રજાઓ જાહેર થાય છે.

IMPORTANT LINK:

વર્ષ-2023 ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજિયાત રજાઓનુ લિસ્ટઅહીંથી જુઓ
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ” પૂછતાં વારંવાર પ્રશ્નો

જાહેર રજા લિસ્ટ 2023 કેવી રીતે કરવું?

Ans: ઓફીસીયલ વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

Jaher Raja List 2023 ડાઉનલોડ કરવા ની વેબ સાઈટ કંઈ છે?

Ans: રજા લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા ઓફિસીયલ વેબ સાઈટ www.gad.gujarat.gov.in છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *