જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ કરો@eolakh.gujarat.gov.in Download Birth certyficate online

By | January 4, 2023

જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ : જન્મ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત | ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન મેળવો eolakh.gujarat.gov.in આ લેખમા જન્મ તારીખ દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની માહિતી મેળવીશુ.

જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ / Download Birth certyficate online

જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ : ગુજરાત સરકારે જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eOlakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું, કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. https://eolakh.gujarat.gov.in/, વિભાગ જન્મ નોંધણી કરી રહ્યું છે જે અંદરના વિસ્તારોમાં થાય છે.

જિલ્લાઓના નકશા ડાઉનલોડ Gujarat All 33 District Map download

જન્મ તારીખનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો

જેઓ ઓનલાઈન જન્મ પ્રમાણપત્રની નકલ ડાઉનલોડ કરવા અથવા મેળવવા માંગે છે તેઓ નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. હવે ગુજરાત સરકારે તમામ સેવાઓ ઓનલાઈન કામ કરવાનું સરળ બનાવ્યું છે, જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે કોઈપણ ઝોન ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.

પ્રથમ નકલ અરજદારને સંબંધિત વોર્ડ ઓફિસમાં વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે. નાગરિક 5 રૂપિયા ચૂકવ્યા પછી કોઈપણ સિટી સિવિક સેન્ટરમાંથી વધુ પ્રમાણિત લેમિનેટેડ કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ નકલો મેળવી શકે છે. પ્રતિ નકલ. તમારે 21 દિવસથી 30 દિવસની અંદર તમારા બાળકના જન્મની નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.

ગુજરાતમાં જન્મ તારીખનો દાખલો ઓનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

જો તમારું અથવા તમારું બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જાય તો તમે ગુજરાતમાં નવું પ્રમાણપત્ર અરજી કરવા માંગો છો, કૃપા કરીને નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.

  • સૌપ્રથમ ગુજરાત સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની eolakh ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી અને “Download online certificate eolakh.gujarat.gov.in” પર ક્લિક કરો.
  • હવે નવું પૃષ્ઠ ખોલો અને નીચે સ્ક્રોલ કરો, ડાઉનલોડ બર્થ બોક્સ બતાવો અને જન્મ વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે તમારી વિગતો દાખલ કરો જેમ કે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને વર્ષ. જો તમને એપ્લિકેશન નંબર નથી ખબર તો મોબાઈલ નંબરનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
  • સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કર્યા પછી બધી વિગતો દાખલ કરો અને તમારું નામ નીચે સૂચિ બતાવો અને જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.
જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ કરો@eolakh.gujarat.gov.in
જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ કરો@eolakh.gujarat.gov.in

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

Gujarat Mafat Plot Yojna 2022 ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022, સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતીમાં

ઓનલાઇન જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવો FAQ

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની વેબસાઈટ કઈ છે?

Ans: https://eolakh.gujarat.gov.in

eolakh સાઈટ પરથી કઈ સેવા મળશે?

Ans: જન્મ / મરણ પ્રમાણપત્ર

જન્મ પ્રમાણપત્ર સેવા ક્યાં વિભાગ અંતર્ગત આવે છે?

Ans: આરોગ્ય અને કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *