જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન: જાતિનો દાખલો કઢાવો digitalgujarat પરથી

By | February 3, 2023

જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન: તમે બક્ષીપંચ પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ શોધી રહ્યા છો? જાતિનો દાખલો બક્ષી પંચ દાખલો તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ પ્રમાણપત્રન ની જરૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને જરૂર પડે છે. જાતિનો દાખલો (Caste Certificate Gujarat) ઘરે બેઠા માટે ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની સંપૂર્ણ યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.

જાતિનો દાખલો

આ દાખલો સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ નો લાભ લેવા સૌથી ઉપયોગી થતો હોય છે. જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે તેથી આ દાખલો તમારી પાસે હોવો જરૂરી હોય છે. માટે આ દાખલો કઢાવવા માટે ની તમામ માહિતી તમને અહીંથી મળી રહશે એવી આશા રાખીયે છીએ.

ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો

વિગત જાતિ નો દાખલો
અમલગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વિભાગનું નામસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખનો પ્રકારસરકારી યોજના નો લાભ લેવા માટેનું સર્ટિફિકેટ
અરજીજાતિ નો દાખલો  કઢાવવા માટે ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

આ પણ વાંચો; શું તમારો મોબાઇલ ડેટા જલ્દી વપરાય જાય છે: મોબાઇલ ડેટા બચાવવાના અદભુત ઉપાયો; Mobile Data Tips

જાતિનો દાખલો કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા

જાતિનો દાખલા માટે રહેઠાણનો પુરાવો

 • અરજદારનું રેશન કાડૅ
 • અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

જાતિનો દાખલા માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 • અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ

જાતિનો દાખલા માટે જાતિને લગતા પુરાવા

 • અરજદારનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારના પિતા/કાકા/ફોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(ફરજીયાત) અને બક્ષીપંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જો હોઈ તો)

આ પણ વાંચો: Ganga Vilas Photos: 3200 કી.મી. ની મુસાફરી 51 દિવસમા, 19 લાખ ભાડુ, જુઓ ગંંગા વિલાસ ક્રુઝના અંદરના ભવ્ય ફોટો

જાતિનો દાખલા ની સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

 • જ્ઞાતિ અંગેનું સોગંધનામું / એફિડેવિટ.
 • મૂળ ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી ન હોય તેવા અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તા. 01/04/1978 પહેલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવાના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ.

જાતિનો દાખલો કઢાવવાની પ્રોસેસ સ્ટેપ

જાતિનો દાખલો મેળવવા ઓનલાઇન અરજી નીચેના સ્ટેપ મુજબ કરવી.

 • Step 1:- Online Apply માટે સૌ પ્રથમ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઇટ તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં Open કરો.
 • Step 2:- આ વેબસાઇટ મા Menu પર ક્લિક કરો એટલે મેનુ બાર ખુલશે
 • Step 3:- તે મેનુબારમાં Services ઓપ્શન પર ક્લિક કરો
 • Step 4:- Services મેનુબારમાં Citizen Services ઓપ્શન પર Click કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે
 • Step 5:- SEBC જાતિનો દાખલો માટે “SEBC Certificate (Socially & educationally Backward class certificate)” પર Click કરો.
 • Step 6:– નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે “Apply Online” પર Click કરો.
 • Step 7:- Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.
 • Step 8:- જો તમે પહેલેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો.
 • Step 9:- જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration માટે “Click For New Registration(Citizen)” Apply Online કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે Box માંં ખરુ કરી આધાર નંંબર ભરો ત્યાર બાદ “Continue To Service” પર Click કરો.

Note:- જાતિનો દાખલો જાતિ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન ફોર્મ માટે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડે છે.

ઓનલાઇન ફોર્મ માં જરૂરી વિગતો ભરીયા બાદ સબમિટ કરવુ. ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધા ક્ષેત્રો ભરવા ફરજિયાત છે.

જાતિનો દાખલો કઢાવવા ઓફલાઇન અરજી પ્રોસેસ

જાતિનો દાખલો કે જાતિ પ્રમણપત્ર ઓનલાઇન પણ કઢાવી શકાય છે. મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી માંથી જાતિના દાખલાનું ફોર્મ મેળવી જરૂરી માહિતી ભરી, સબમિટ કરો.
ખાસનોંધ– ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન
જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન

FAQ’S વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

Q. જાતિ નો દાખલો એટલે શું?

Ans.જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા માટે જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે

Q. જાતિ ના દાખલા ની સમય-મર્યાદા કેટલા વર્ષ ની હોય છે?

Ans. જાતિ નો દાખલો કઢાવ્યા બાદ તેની સમય-મર્યાદા લાઈફટાઈમ હોય છે.

Q. જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે ઓફીસીયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

Ans. જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે www.digitalgujarat.gov.in ઓફીસીયલ વેબસાઈટ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *